Κατάθεση Βιογραφικού

 • Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την ηλεκτρονική φόρμα πριν τη συμπληρώσετε.
   
 • Η παραλαβή της αίτησης δεν δεσμεύει την εταιρεία για πρόσληψη.
   
 • Η αίτηση είναι άκυρη αν διαπιστωθεί ανειλικρίνεια ή απόκρυψη πληροφοριών στις απαντήσεις μου και η ενδεχόμενη πρόσληψη μου μπορεί να καταγγελθεί αμέσως.
   
 • Αν προσληφθώ έχω υπόψη μου ότι η πρόσληψη μου αυτή θα γίνει με βάση τους Κανονισμούς της Εταιρείας.
   
 • Οποιαδήποτε τοποθέτηση μου κατά την διάρκεια της εργασίας μου στην Εταιρεία θα γίνεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών.
   
 • Η συμπλήρωση ΟΛΩΝ των πεδίων είναι υποχρεωτική