Συναγερμοί

Η παρουσία ενός συστήματος συναγερμού μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά μειώνοντας τους κινδύνους για το φυλασσόμενο χώρο.
 
Σας παρέχουμε τους πιο προηγμένους τεχνολογικά εξοπλισμούς εγκαταστάσεων, πάντα σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικότερες τιμές.
 
Αναλαμβάνουμε την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη συντήρηση των συστημάτων ασφαλείας όπως και τη συνεχή και άμεση τεχνική εξυπηρέτηση. Όλα μας τα προϊόντα προέρχονται από κορυφαιες εταιρείες του χώρου και συνοδεύονται από γραπτές εγγυήσεις.
 
Παρέχουμε συστήματα ασφαλείας ασύρματα ή ενσύρματα, πάντα προσαρμοσμένα απόλυτα στις απαιτήσεις σας.