Τηλεφωνικά Κέντρα

 

H HARRIS SECURITY παρέχει ολοκληρωμένες και ευέλικτες Τηλεπικοινωνιακές Λύσεις τόσο για επιχειρήσεις όσο και για ιδιώτες.

Το Τηλεφωνικό Κέντρο αποτελεί το κύριο μέσον επικοινωνίας μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός ξενοδοχείου κλπ. Είναι ο εξοπλισμός που εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία ολόκληρης της επιχείρησης. Συνεπώς η επιλογή του είναι μια πολύ σοβαρή και νευραλγική απόφαση, διότι συμβάλλει στη σωστή εξυπηρέτηση των πελατών, στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού και στην ορθή διαχείριση του κόστους των τηλεπικοινωνιών.

Στόχος μας είναι να καλύψουμε όλες τις τηλεπικοινωνιακές απαιτήσεις μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει με επιτυχία στις προκλήσεις της αγοράς.

Τα Συστήματα Επικοινωνίας που έχουμε επιλέξει να διαθέτουμε στους πελάτες μας μέσα από έρευνα αγοράς, είναι διεθνώς αναγνωρισμένα για την ποιότητα, την αξιοπιστία, την ευελιξία, την ανθεκτικότητα και την ευκολία χρήσεως τους.