Στατική Φύλαξη Εγκαταστάσεων και Έλεγχος Πρόσβασης

Στατική φύλαξη εγκαταστάσεων και έλεγχος πρόσβασης:

Η οργάνωση µιας στατικής φύλαξης δεν είναι καθόλου απλή υπόθεση. Πραγµατοποιείται µετά από σχολαστική µελέτη και σχεδιασµό και σε ακολουθία µιας σειράς βηµάτων, που περιλαµβάνουν:

•    Εκπόνηση ειδικής µελέτης, που εκτιµά τις ανάγκες φύλαξης και τις ιδιαιτερότητες του χώρου σας.

•    Τροποποίηση της αρχικής µελέτης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις και τις δυνατότητές σας, πάντα µε γνώµονα τη διατήρηση του επιπέδου ασφαλείας του χώρου στα υψηλότερα δυνατά επίπεδα.

•    Επιλογή του κατάλληλου προσωπικού (αναλόγως του project) και ειδική εκπαίδευσή του πάνω σε κάθε πτυχή ασφαλείας και λειτουργίας του χώρου σας.

•    Υλοποίηση της υπηρεσίας και υποστήριξή της µε ηλεκτρονικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας.

Στόχος µας είναι να δικαιώσουµε τις προσδοκίες σας στο απόλυτο και να µετατρέψουµε τη φύλαξη του χώρου σας σε προσωπική µας υπόθεση!