Υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης


Η υπηρεσία Άμεσης Επέμβασης περιπολικού αυτοκινήτου σε φυλασσόµενο χώρο παρέχεται όποτε λαµβάνεται σήµα alarm.

Επί τόπου, ειδικό όχημα της εταιρείας μας σπεύδει στο χώρο από τον οποίο ελήφθη το σήμα και ελέγχει τα αίτια ενεργοποίησης του συναγερμού.

Σε όποια περίπτωση εντοπιστεί απειλή για την ασφάλεια του χώρου ή κάποια παραβίαση, τότε το προσωπικό που εκτελεί την υπηρεσία προβαίνει σε μία σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του χώρου.

Οι ενέργειες αυτές περιλαμβάνουν:

·      Άμεση συλλογή κρίσιμων πληροφοριών.

·      Άμεση ενημέρωση των Υπευθύνων Φύλαξης, των αρμοδίων Σωμάτων Ασφαλείας και όλων των υπευθύνων του φυλασσόμενου χώρου.

·      Προσπάθεια αποτροπής του κινδύνου με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο.

Τα στελέχη που επανδρώνουν τα περιπολικά της HARRIS SECURITY, είναι ειδικά εκπαιδευμένα στην εκτέλεση των παραπάνω ενεργειών και στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε κρίσιμης κατάστασης.