Καθαρισμοί χώρων


Στα πλαίσια της διαρκούς εξέλιξης και αναβάθμισής της, η HARRIS SECURITY έχει επεκτείνει τη δραστηριότητά της και στον τομέα παροχής υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, διαθέτοντας πλήρως οργανωμένα συνεργεία και τα πιό εξελιγμένα υλικά & μηχανήματα.

Οι υπηρεσίες καθαρισμού που παρέχουμε, σας αποδίδουν την απόλυτη σχέση υψηλότερου επιπέδου ποιότητας & χαμηλότερου δυνατού κόστους. Επιμελούμαστε τον καθαρισμό του χώρου σας με συνέπεια, αξιοπιστία και υπευθυνότητα, έχοντας πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας που άπτεται των θεμάτων καθαριότητας και υγιεινής.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε γενικούς και ειδικούς καθαρισμούς, συντήρηση καθαρισμών, απολυμάνσεις καθώς επίσης και τακτικούς καθαρισμούς.