Περιπολίες Intensive Patrol

 

Η HARRIS SECURITY πάντοτε “on line” µε τις εξελίξεις, έκανε το επόµενο βήµα στις υπηρεσίες patrol, το Intensive Patrol.               

Η περιπολία Intensive Patrol αφορά στην εποχούµενη διενέργεια περιµετρικής έρευνας από προσωπικό της εταιρείας µε αυτοκίνητο, για τον εντοπισµό κακόβουλων κινήσεων από τρίτους, ενδείξεων διάρρηξης στον φυλασσόµενο χώρο ή/και ενδεχόµενων τεχνικών/φυσικών προβληµάτων που µπορεί να έχουν προκύψει. Πραγµατοποιείται από ειδικά εκπαιδευµένους οδηγούς security και έναν στόλο από - σύγχρονα εξοπλισµένα - πρότυπα οχήµατα της εταιρείας µας.

Η διαφορά της είναι ότι περιλαµβάνει έξι επισκέψεις κατά την διάρκεια της νύχτας (21:00 - 06:00), σε σχέση µε την basic patrol περιπολία που περιλαµβάνει τουλάχιστον τρεις. Έτσι έχουµε ουσιώδη αύξηση της παρουσίας του προσωπικού µας στο φυλασσόµενο χώρο, που φτάνει το επίπεδο φύλαξης ένα βήµα πριν τη στατική!