Προστασία Υψηλών προσώπων V.I.P


Είναι γεγονός ότι στην κρίσιµη εποχή που ζούµε, πολλοί επίσηµοι, επώνυµοι, γνωστοί επιχειρηµατίες, άνθρωποι της showbizκλπ., πέφτουν θύµατα επιθέσεων, µε σκοπό τον εκβιασµό, τα οικονοµικά οφέλη ή ακόµα και τη διατάραξη της ίδιας της πολιτικής ισορροπίας.

Η HARRIS SECURITY αντιλαµβανόµενη την ανάγκη προστασίας προσώπων από πάσης φύσεως απειλές, έχει επενδύσει σηµαντικά στον τοµέα αυτό, διαθέτοντας τους πλέον εκπαιδευµένους και καταρτισµένους σωµατοφύλακες-προσωποφύλακες και είναι σε θέση να παρέχει άριστο επίπεδο υπηρεσιών προστασίας υψηλών προσώπων V.I.P. Το προσωπικό µας εκπαιδεύεται και διαθέτει πιστοποιητικά εθνικών φορέων όπως και αναγνωρισµένα Αµερικάνικα, Βρετανικά και Ισραηλινά πιστοποιητικά.

Η αξιοπιστία και η αποτελεσµατικότητα της HARRIS SECURITY επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι εξέχουσες διεθνείς προσωπικότητες µας εµπιστεύονται την ασφάλεια τους!