Harris Security

Ο κόσμος σας είναι πιο ασφαλής

μαζί μας!

Πολιτικές Ασφαλείας ISO

ISO 9001:2015
Πολιτική Διασφάλισης Ποιότητας

HARRIS SECURITY ειδικεύεται στην παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας.

Η εμπορική πολιτική  της   HARRIS SECURITY διακρίνεται από την προσήλωση στην καλή ποιότητα, την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών της και την ποιότητα στην εξυπηρέτηση του πελάτη.

Για να  επιτύχει τα ανωτέρω , η Διοίκηση της   HARRIS SECURITY :

 • Έχει υιοθετήσει Σύστημα Διασφάλισης της Ποιότητας (Σ.Δ.Π.) σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, το οποίο και εφαρμόζει σε ολόκληρη την εταιρεία και σε όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα των υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών της .
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς τα χαρακτηριστικά των υπηρεσιών της, όπου αυτό είναι εφικτό , καθώς και την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Σ.Δ.Π.
 • Θέτει μετρήσιμους αντικειμενικούς στόχους για την ποιότητα σε εταιρικό επίπεδο. Οι στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς τον βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Σ.Δ.Π. από την Ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας.
 • Παρακολουθεί , μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και Διεργασίες, ώστε να εξασφαλίζεται η Ποιότητα.
 • Καλύπτει τις όποιες ανάγκες Νομοθετικών Απαιτήσεων υπάρχουν.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης η   HARRIS SECURITY αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.

ISO 14001:2015
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΝΤΟΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Το αντικείμενο των εργασιών της HARRIS SECURITY είναι η παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας. Η HARRIS SECURITY είναι μία από τις πλέον σοβαρές και ταχύτερα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στο χώρο της.

Αναγνωρίζει τις ευρύτερες κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευθύνες τόσο στις πρακτικές λειτουργίας όσο και στην επιρροή που έχουμε ως κύριος εργοδότης και αγοραστής αγαθών και υπηρεσιών στον τομέα της ασφάλειας

Η HARRIS SECURITY Δεσμεύεται:

 • Την συντήρηση και βελτίωση του συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας που υποστηρίζει περιβαλλοντικές πολιτικές και διαδικασίες
 • Να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και με άλλες απαιτήσεις στις οποίες έχει προσυπογράψει και που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές πτυχές της
 • Για την πρόληψη των ρύπων, την πρόληψη των φυσικών πόρων και την εξασφάλιση της προστασίας του περιβάλλοντος σε όλες τις επιχειρηματικές λειτουργίες
 • Να Παρέχει πληροφορίες και κατευθυντήριες γραμμές στο προσωπικό σχετικά με τρόπους μεγιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης, ελαχιστοποίησης της απόρριψης αποβλήτων
 • Τον Σχεδιασμό διαδικασιών για τη μείωση της σπατάλης / αποθήκευσης χαρτιού μέσω τεχνολογικών καινοτομιών, όπως η χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου
 • Χρήση των εγγεγραμμένων εταιρειών ανακύκλωσης για την ανακύκλωση των τόνερ και των εκτυπωτών και των φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, χαρτιού, πλαστικών ποτηριών, απορριμμάτων και αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Τακτική εξυπηρέτηση οχημάτων και εξοπλισμού για μεγιστοποίηση της απόδοσης και εξοικονόμηση καυσίμου
 • Ανακύκλωση απορριμμάτων, όπου είναι απαραίτητο, και χρήση ανακυκλωμένων προϊόντων όπου είναι πάντα δυνατό
 • Να Δίνει προτεραιότητα σε φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και προμηθευτές που αποδεικνύουν υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής ανησυχίας
 • Καθορίζοντας περιβαλλοντικούς στόχους και στόχους

Η αναθεώρηση αυτών των δεσμεύσεων και στόχων θα πραγματοποιείται μέσω των συνεδριάσεων διοίκησης και των άλλων εταιρικών στελεχών.

ISO 22301:2019
Πολιτική επιχειρησιακής συνέχειας

Η Harris Security δεσμεύεται να εφαρμόζει και να λειτουργεί ένα κατάλληλο Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας (BCMS) σε πλήρη συμμόρφωση με το ISO 22301:2019, το οποίο αποτελείται από πολιτικές, διαδικασίες, και ελέγχους με στόχο να διασφαλίσει ότι παραμένει προσηλωμένη σε βελτιώσεις που αφορούν τόσο την ίδια όσο και τους πελάτες της.

Η Harris Security δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις, τις οποίες έχει προσυπογράψει και που σχετίζονται με την Επιχειρησιακή Συνέχειας της.

Πρωταρχικός στόχος του  BCMS είναι να διασφαλιστεί ότι, η Harris Security θα πλήρη το σύνολο των υποχρεώσεων της αναφορικά με την επιχειρησιακή συνέχεια προς τους πελάτες και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το BCMS παρέχει το πλαίσιο και θέτει τους στόχους για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των επιχειρηματικών διεργασιών και διαδικασιών, μέσω της εφαρμογής επιχειρησιακών ελέγχων και της συνεχούς βελτίωσης. Το πλαίσιο αυτό μεγιστοποιεί τις δυνατότητές της Harris Security να εφαρμόσει με επιτυχία τη στρατηγική της για την συνέχεια της επιχειρηματικής δραστηριότητας, και να εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες και άλλα εξωτερικά μέρη, όπως προμηθευτές και επιχειρηματικούς εταίρους. Παρέχει σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και στους πελάτες την αυτοπεποίθηση ότι σε περίπτωση συμβάντος αναφορικά με την επιχειρησιακή συνέχεια, η Harris Security έχει θεσπίσει τις απαραίτητες διαδικασίες για τον μετριασμό των αποτελεσμάτων που πιθανόν προκύψουν.

Η στρατηγική επιχειρησιακής συνέχειας επικεντρώνεται επίσης στον μετριασμό των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας που ενέχει η επιχείρηση, με τη θέσπιση μέτρων για τη μείωση της πιθανότητας διαταραχών και χρησιμοποιείται  το Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας για την τεκμηρίωση των ενεργειών που απαιτούνται για τον περιορισμό του αντίκτυπου και της διάρκειας οποιασδήποτε διαταραχής που προκύπτει.

Η Harris Security καθορίζει επίσης και σχεδιάζει τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη της στρατηγικής επιχειρησιακής συνέχειας:

 • μέσω της επίσημης κατανομής των αναγκαίων ρόλων σε ορισμένους εργαζόμενους,
 • μέσω επένδυσης για τον μετριασμό των κινδύνων επιχειρησιακής συνέχειας εντός ενός ανεκτού επιπέδου ανάληψης κινδύνων,
 • και μέσω της εξουσιοδότησης που δόθηκε στον Υπεύθυνο επιχειρησιακής συνέχειας, ο οποίος σε μια κατάσταση επιχειρησιακής συνέχειας δύναται την ανακατανομή των εσωτερικών ή εξωτερικών πόρων ή/και την αγορά του απαραίτητου εξοπλισμού ή υπηρεσιών για την κάλυψη της επιχειρησιακής συνέχειας όπως τεκμηριώνεται στην BIA/RA, και για να διατηρηθεί στην αρχή της στρατηγικής επιχειρησιακής συνέχειας, όπως αναφέρεται στην παρούσα πολιτική, χωρίς απαίτηση περαιτέρω έγκρισης.

 

Στην Harris Security  αναγνωρίζουμε ότι οι επιχειρηματικές μας σχέσεις απαιτούν συνεχή δέσμευση για την επίτευξη επιχειρηματικής αριστείας σε κάθε επίπεδο τόσο της Εταιρείας όσο και της αλυσίδας εφοδιασμού της. Όλοι στην Harris Security ενεργά προσπαθούν να παρέχουν συνεχώς ένα υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης και ικανοποίησης των πελατών.

Στόχοι Επιχειρησιακής Συνέχειας

 • Να αποκτηθεί/Διατηρηθεί η επίσημη πιστοποίηση στο ISO 22301:2012
 • Να αναπτύσσουμε, να εφαρμόζουμε, να διατηρούμε, να παρακολουθούμε, να αναθεωρούμε και να βελτιώνουμε συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας.
 • Έχουμε Καθορίσει το ελάχιστο επίπεδο υπηρεσιών που είναι αποδεκτές από την εταιρεία για την επίτευξη ικανοποίησης των ενδιαφερόμενων μερών κατά τη διάρκεια ενός απρόβλεπτου συμβάντος..
 • Έχουμε διορίσει ομάδα επιχειρησιακής συνέχειας η οποία πραγματοποιεί τακτικές συναντήσεις για να συζητήσει την παρακολούθηση και την αναθεώρηση της προόδου της επιχειρησιακής συνέχειας.
 • Έχουμε διορίσει ομάδα διαχείρισης περιστατικών η οποία είναι υπεύθυνη σε περίπτωση συμβάντος.
 • Να ξεκινήσουμε ένα εσωτερικό πρόγραμμα κατάρτισης, για να κατανοήσει καλύτερα το προσωπικό μας θέματα σχετικά με τη σημασία των προληπτικών μέτρων, για τη διασφάλιση της επιχειρησιακής μας συνέχειας σε περίπτωση κρίσης.
 • Να διασφαλιστεί ότι η εταιρεία έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην ύπαρξη επιχειρησιακής συνέχειας σε περίπτωση κρίσης, μέσω τακτικής άσκησης των σχεδίων.

ISO 27001:2013
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 1. Σκοπός

Η πολιτική αυτή παρέχει ένα πλαίσιο για την ασφάλεια των πληροφοριακών Δεδομένων που διαχειρίζεται η HARRIS-SECURITY.  Έχει εγκριθεί από την Διοίκηση της εταιρείας  και για οποιαδήποτε τροποποίηση απαιτείται η έγκριση της. 

Η πολιτική ισχύει για:

 • Όλους όσους έχουν πρόσβαση στο σύστημα πληροφοριακών δεδομένων της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των συνεργατών, και των επισκεπτών.
 • Οποιοδήποτε σύστημα είναι συνδεδεμένο με το υπολογιστικό ή τηλεφωνικό δίκτυο της εταιρείας.
 • Όλες τις πληροφορίες (δεδομένα) που επεξεργάζονται από την HARRIS-SECURITY, σύμφωνα με τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, ανεξάρτητα από το αν είναι ηλεκτρονική επεξεργασία ή σε έντυπη μορφή (χαρτί).
 • Όλους τους εξωτερικούς συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες για λογαριασμό της HARRIS-SECURITY και έχουν σχέση με την επεξεργασία των πληροφοριών δεδομένων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της εταιρείας.

 

 1. Στόχοι και δεσμεύσεις

Οι στόχοι αυτής της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριακών Δεδομένων είναι να διατηρήσει για τα πληροφοριακά δεδομένα την:

 • Εμπιστευτικότητα – Η πρόσβαση στα δεδομένα θα πρέπει να περιορίζεται σε εκείνους

με τις κατάλληλες  αρμοδιότητες.

 • Ακεραιότητα – Τα πληροφοριακά δεδομένα  πρέπει να είναι πλήρη και ακριβή.

Όλα τα συστήματα, τα περιουσιακά στοιχεία και τα δίκτυα πρέπει να λειτουργούν σωστά, σύμφωνα με τις προσδιορισμένες προδιαγραφές.

 • Διαθεσιμότητα – Οι πληροφορίες πρέπει να είναι διαθέσιμες και να παραδίδονται

στο σωστό πρόσωπο, κατά το χρόνο που απαιτείται.

Η HARRIS-SECURITY  δεσμεύεται για την προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών της
και των συστημάτων πληροφοριών, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι:

 

Αποθήκευση

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες θα πρέπει να φυλάσσονται με ασφάλεια, χρησιμοποιώντας, όπου είναι εφικτό,  διακομιστές αρχείων και όχι  τοπικούς σκληρούς δίσκους, και ένα κατάλληλο επίπεδο φυσικής ασφάλειας.

Πρόσβαση

Οι εμπιστευτικές πληροφορίες πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να έχουν πρόσβαση.

Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί στο σύστημα. Ο έλεγχος ταυτότητας πρέπει να είναι κατάλληλος, και όπου χρησιμοποιούνται οι κωδικοί πρόσβασης,  θα πρέπει να υπάρχουν και να εφαρμόζονται σαφώς καθορισμένες πολιτικές προσβασιμότητας. Οι χρήστες πρέπει να ακολουθούν τις ορθές πρακτικές ασφάλειας στην επιλογή και χρήση των κωδικών πρόσβασης.

Για να καταστεί δυνατή η διενέργεια πιθανών ερευνών, πρέπει να τηρούνται αρχεία πρόσβασης για τουλάχιστον έξι μήνες, ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπου κρίνεται σκόπιμο.

Απομακρυσμένη Πρόσβαση

Όπου απαιτείται απομακρυσμένη πρόσβαση, αυτό πρέπει να ελέγχεται μέσω μιας σαφώς καθορισμένης πολιτικής ελέγχους πρόσβασης και με αυστηρούς ελέγχους πρόσβασης που επιτρέπουν  την ελάχιστη απαραίτητη πρόσβαση.

Κάθε απομακρυσμένη πρόσβαση θα πρέπει να ελέγχεται από  ασφαλή πρωτόκολλα προσβασιμότητας  χρησιμοποιώντας κατάλληλα επίπεδα κρυπτογράφησης και ελέγχου ταυτότητας.

Αντιγραφή

Ο αριθμός των επιτρεπόμενων αντιγράφων των εμπιστευτικών πληροφοριών, είτε σε φορητές συσκευές ή μέσα ή σε έντυπη μορφή, θα πρέπει να είναι η ελάχιστη

απαιτούμενη και, όπου είναι απαραίτητο, να τηρείται σχετικό μητρώο της διανομής τους. Όταν το αντίγραφο δεν χρειάζεται πλέον,  πρέπει να διαγραφεί ή, στην περίπτωση των έντυπων αντιγράφων, να καταστραφεί.

Όλα τα αντίγραφα πρέπει να ασφαλίζονται φυσικά π.χ. φυλάσσονται σε κλειδωμένο
συρτάρι  ή ντουλάπι αρχειοθέτησης.

Διάθεση / Καταστροφή

Πολιτικές και διαδικασίες πρέπει να υπάρχουν  για την ασφαλή διάθεση / καταστροφή των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Χρήση των φορητών συσκευών ή μέσων

Κατάλληλες  διαδικασίες θα πρέπει να είναι σε ισχύ για τη διαχείριση των μεταφερτών

μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι κατάλληλα προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

Η άδεια του κατόχου των πληροφοριών θα πρέπει να αναζητηθεί πριν οι

εμπιστευτικές πληροφορίες  απομακρυνθούν από το σύστημα. Ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει βεβαιωθεί ότι η απομάκρυνση αυτή είναι απαραίτητη και ότι οι κατάλληλες εγγυήσεις υπάρχουν  π.χ. κρυπτογράφηση.

Ανταλλαγή πληροφοριών και τη χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Έλεγχοι πρέπει να εφαρμόζονται για να εξασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική ανταλλαγή μηνυμάτων είναι κατάλληλα προστατευμένη. Τα Email πρέπει να προστατεύονται καταλλήλως από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και πρόσβαση.

Τα  Email θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την αποστολή εμπιστευτικών πληροφοριών, μόνο όταν ο αποδέκτης είναι αξιόπιστος, ο ιδιοκτήτης της πληροφορίας  έχει δώσει την άδειά του, και έχουν ληφθεί ν οι κατάλληλες εγγυήσεις π.χ. κρυπτογράφηση.

Αντίγραφα  Ασφαλείας

Οι ιδιοκτήτες των πληροφοριών θα πρέπει να εξασφαλίζουν την  δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών για την ανάκαμψη του συστήματος.  Αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών για την εταιρεία πληροφοριών  θα πρέπει να λαμβάνονται και να ελέγχονται τακτικά, σύμφωνα με

μια προκαθορισμένη,  κατάλληλη πολιτική δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας.

 1. Συμμόρφωση

Η Εταιρεία έχει καθιερώσει αυτή την πολιτική για την προώθηση της ασφάλειας πληροφοριακών δεδομένων και τη συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία.  Οποιαδήποτε παραβίαση των απαιτήσεων ασφάλειας πληροφοριακών δεδομένων  εκλαμβάνεται ως ένα σοβαρό θέμα, το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε πειθαρχικά μέτρα.

ISO 39001:2012
Πολιτική Οδικής Ασφάλειας

Θεμελιώδης αρχή και δέσμευση της Διοίκησης της HARRIS SECURITY είναι η συνεχής βελτίωση της οδικής ασφάλειας των εργαζομένων της εταιρείας και κατ’ επέκταση των συνεργατών που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο.

Στόχος μας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας υπό το πλαίσιο εφαρμογής ενός συστήματος οδικής ασφάλειας έτσι ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των πελατών αλλά και η επιδίωξη αποφυγής τροχαίων ατυχημάτων

Η HARRIS SECURITY δεσμεύεται στα παρακάτω:

 • Να καταγράφει τις ανάγκες των Πελατών της ως προς τις υπηρεσίες ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ BASIC & INTESIVE PATROL και ΣΥΝΟΔΕΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ και να προσπαθεί να τις ικανοποιήσει στο μέτρο του δυνατού.
 • Να καταγράφει τις ανάγκες της κοινωνίας ως προς την προσδοκώμενη οδική ικανότητα- συμπεριφορά και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων – περιπολικών της και να τις ενσωματώνει κατάλληλα στον σύστημα της.
 • Να εξασφαλίζει τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξη, επιβολή εφαρμογή και βελτίωση του συστήματος διαχείρισης οδικής ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ISO39001:2012.
 • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά τις απαραίτητες διαδικασίες που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας καθώς και τις αρχές και κατευθύνσεις που τίθενται από τους αρμόδιους φορείς.
 • Να προγραμματίζει και να σχεδιάζει τις απαραίτητες εκείνες ενέργειες και υπηρεσίες με στόχο την συντήρηση και βελτίωση των οχημάτων.
 • Να εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση και τη διάθεση πόρων για την εκτέλεση υπηρεσιών και ενεργειών βελτίωσης οδικής ασφάλειας.
 • Να εφαρμόζει αποτελεσματικά και να βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής ασφάλειας.

 

Υποχρέωση κάθε εργαζόμενου είναι η τήρηση της οδικής ασφάλειας. Για το λόγο αυτό ισχύει η δέσμευση ότι όλοι οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις υπευθυνότητες τους:

 • ενημερώνονται σχετικά με το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας,
 • εργάζονται και ενεργούν σύμφωνα με τους καθορισμένους κανόνες.

 

Διαδικασίες και ενέργειες οι οποίες δεν εγγυώνται την εκπλήρωση των στόχων διακόπτονται άμεσα από τους υπεύθυνους, διεξάγονται αναλύσεις αιτιών και ορίζονται τα απαιτούμενα μέτρα βελτίωσης.

ISO 45001:2018
Δήλωση Πολιτικής για την Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας

Η Ασφάλεια και η Υγεία των εργαζομένων στους χώρους εργασίας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη αξία και βασικό  μέλημά μας και είναι προσανατολισμένη στην  ανάπτυξη και εφαρμογή αποτελεσματικών συστημάτων, και πρακτικών υγείας και ασφάλειας της εργασίας (Υ&AE), κατάλληλων για τους κινδύνους  που σχετίζονται με τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες.

Η εφαρμογή τους,  έχει  στόχο την ελαχιστοποίηση και τον έλεγχο των κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητές μας, ενώ εξασφαλίζουν ασφαλείς συνθήκες εργασίας για τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες.

Έχοντας ως βασικό μας μέλημα να παρέχουμε ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας, αναγνωρίζουμε και υποστηρίζουμε τις ακόλουθες αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας:

 • Αγωνιζόμαστε να παρέχουμε ένα περιβάλλον όπου τα ατυχήματα ή άλλα περιστατικά στο χώρο εργασίας θα αποτελούν αποτρέψιμο κίνδυνο εντός της επιχείρησης.
 • Η εφαρμογή των προτύπων Y&AE σε όλους τους τομείς της Εταιρείας μας θα πρέπει κατ΄ ελάχιστον να εναρμονίζεται με όλες τις κρατικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις.
 • Η Εφαρμογή ενός αποτελεσματικού προγράμματος διαχείρισης Υ&AE αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των  επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και υπό  αυτό το πρίσμα:
  • Θα εργαστούμε για να εντοπίσουμε, να εκτιμήσουμε και, κατά το δυνατόν, ελαχιστοποιήσουμε κινδύνους σχετιζόμενους με γνωστά αίτια τραυματισμών που οφείλονται στην εργασία μέσα στο εργασιακό περιβάλλον.
  • Θα αγωνιστούμε να διασφαλίσουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι, σε κάθε επίπεδο, γνωρίζουν  τις πρακτικές Υ&AE και τις εφαρμόζουν πιστά.
  • Θα διασφαλίσουμε ότι τα τυχόν ατυχήματα και άλλα περιστατικά μελετώνται, αξιολογούνται και περιλαμβάνονται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναθεώρησης της διαχείρισης.

 

Πιστεύουμε και αναμένουμε ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα ανταποκριθούν αποτελεσματικά και θα αναλάβουν τις δικές τους δεσμεύσεις προκειμένου να υποστηρίξουν την Διοίκηση στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής για την Ασφάλεια και τη Υγεία.

Η παρούσα Πολιτική ισχύει για όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας HARRIS-SECURITY

ISO 26000:2010
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εισαγωγή

Η κοινωνική ευθύνη επιτρέπει στα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας να συμβιβαστούν με τα νόμιμα συμφέροντα των διαφόρων ενδιαφερομένων που ενδέχεται να επηρεαστούν, και αναλαμβάνει επίσης τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων της εταιρείας στην κοινότητα γενικά και στο περιβάλλον. Η παρούσα Πολιτική Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (εφεξής “Πολιτική ΕΚΕ”) προτίθεται να θεσπίσει ένα πλαίσιο αναφοράς, από το οποίο η HARRIS SECURITY μπορεί να αναπτύξει και να ενισχύσει κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά, ανεξάρτητα από τον τρόπο – συμβατική ή/και ψηφιακή – την επιχείρηση και τη περιοχή στην οποία δραστηριοποιείται, προσαρμόζοντας τοπικά όλες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για τη συμμόρφωσή της.

Στόχοι

Η HARRIS SECURITY ορίζει την κοινωνική της ευθύνη ως «εθελοντική και στρατηγική δέσμευση που συνεπάγεται την προσπάθεια επίτευξης των επιχειρηματικών στόχων, τηρώντας αυστηρά τις νομικές και συμβατικές της υποχρεώσεις, εφαρμόζοντας κριτήρια ισότητας και σταθερότητας στις σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους φορείς της, συμβάλλοντας έτσι στην κάλυψη των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της κοινωνίας».

Η προώθηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη HARRIS SECURITY πρέπει να εκληφθεί ως τρόπος:

 • Διαχείρισης της εταιρείας με βάση τις αξίες της HARRIS SECURITY της φερεγγυότητας, της ακεραιότητας, της κλίσης για την εξυπηρέτηση, της καινοτομίας για την ηγεσία και τη αφοσιωμένη ομάδα, η οποία πρέπει να είναι παρούσα σε κάθε έργο που εκτελείται.
 • Δημιουργίας σχέσεων σταθερότητας και ισότητας με τους ενδιαφερόμενους φορείς που σχετίζονται με την εταιρεία, κυρίως με εκείνους που ορίζονται στην αποστολή: μέτοχοι, εργαζόμενοι, πάροχοι, πελάτες και κοινωνία.
 • Μετάδοση της κοινωνικής αξίας της εταιρείας σε κάθε περιοχή, η οποία συμφιλιώνει την αξία των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων της με την αξία των μη κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων που ασκεί.

Ως εκ τούτου, και για να είναι σε θέση να επιτευχθούν δεόντως οι στόχοι αυτοί, θεσπίζονται οι ακόλουθες γενικές και ειδικές αρχές δράσης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΡΑΣΗΣ

 1. Συμμόρφωση με τους ισχύοντες εθνικούς νόμους και κανονισμούς, υιοθετώντας συμπληρωματικούς κανόνες και κατευθυντήριες γραμμές, όπως αυτοί που έχουν θεσπιστεί από τις συμφωνίες της Εθνικής Επιτροπής Εργασίας, όπου δεν υπάρχει επαρκές ή κατάλληλο νομικό πλαίσιο.

 

 1. Διατήρηση πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης που βασίζονται στη δεοντολογία, τη διαφάνεια των επιχειρήσεων και την πολυμορφία: σεβασμός των κανόνων της ελεύθερης αγοράς και του ελεύθερου ανταγωνισμού, και απόρριψη κάθε παράνομης ή δόλιας πρακτικής αντίθετης προς τους κανόνες της χρηστής διακυβέρνησης, τις εταιρικές πολιτικές και κανόνες της HARRIS SECURITY και τις κατευθυντήριες γραμμές του Κώδικα Δεοντολογίας, προκειμένου να προκύψουν επιχειρηματικά οφέλη.

 

 1. Επικοινωνία και διάλογος με όλους τους ενδιαφερόμενους, με βάση τη διαφάνεια, την αλήθεια και τη δέσμευση, ως θεμελιώδεις πυλώνες για την οικοδόμηση σταθερών σχέσεων που δημιουργούν εμπιστοσύνη. Η HARRIS SECURITY χρειάζεται τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών της, ιδίως εκείνων που ορίζονται στην αποστολή της, για την επίτευξη των επιχειρηματικών και κοινωνικών της στόχων και, ως εκ τούτου, έχει δημιουργήσει συγκεκριμένους διαύλους επικοινωνίας και διαλόγου που διευκολύνουν επίσης την εταιρεία να μάθει για τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους. Η HARRIS SECURITY δεσμεύεται να επανεξετάζει και να προσαρμόζει συνεχώς αυτά τα κανάλια, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες έτσι ώστε να είναι κατάλληλες και αποτελεσματικές. Επιπλέον, η HARRIS SECURITY διαθέτει διαδικασίες για τον εντοπισμό των θεμάτων που θεωρούνται ουσιώδη ή συναφή με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής της δραστηριότητας και για τους ενδιαφερόμενους φορείς της.

 

 1. Δέσμευση για διαφάνεια, ως τρόπος μετάδοσης και δημιουργίας εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών μας. Αυτό περιλαμβάνει:
 • τη διάδοση σχετικών και αληθών πληροφοριών σχετικά με τις επιδόσεις και τις δραστηριότητες της εταιρίας, τη συμμόρφωση με τυχόν νομικές απαιτήσεις που μπορεί να υπάρχουν σχετικά με την ενημέρωση του κοινού.
 • Συγκέντρωση και δημοσίευση οικονομικών και μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τη χρήση ορισμένων από τις γενικώς αποδεκτές μεθόδους στην τελευταία περίπτωση και υποβολή τους στις εσωτερικές και εξωτερικές διαδικασίες επαλήθευσης που θεωρούνται κατάλληλες και εγγυώνται την αξιοπιστία τους και παρέχουν κίνητρο για συνεχή βελτίωση

 

 1. Δέσμευση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η προσήλωση της HARRIS SECURITY στο Παγκόσμιο Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών και οι 10 αρχές του μας δεσμεύει άμεσα για το σεβασμό, την υπεράσπιση και την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που περιέχονται στη Διεθνή Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις Συμβάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) και στη Διακήρυξη για τις Θεμελιώδεις Αρχές και τα Δικαιώματα στην Εργασία.

 

Ως εκ τούτου, στον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η HARRIS SECURITY αναλαμβάνει να:

 • Αποφύγει πρακτικές που εισάγουν διακρίσεις ή βλάπτουν την αξιοπρέπεια των ανθρώπων:
 • Επιδίωξη αξιοπρεπούς, ασφαλούς και υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος, κανόνων και διαδικασιών στον τομέα της επαγγελματικής υγείας και πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων, αποφυγή κάθε είδους διακριτικής στάσης, εκφοβισμού ή βίας, σε οποιαδήποτε από τις εκδηλώσεις τους λόγω φύλου, φυλής, θρησκείας, ηλικίας, αναπηρίας, πολιτικών πεποιθήσεων, σεξουαλικής διάθεσης, εθνικότητας, ιθαγένειας, οικογενειακής κατάστασης ή κοινωνικοοικονομικής κατάστασης.
 • Απόρριψη παιδικής εργασίας και καταναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
 • Παροχή αξιοπρεπούς απασχόλησης:
 • Η HARRIS SECURITY πληρώνει τους υπαλλήλους της με αξιοπρεπή τρόπο, προσαρμοσμένο στις δεξιότητες, τις ευθύνες και τα καθήκοντά τους. Η πληρωμή αυτή ευθυγραμμίζεται με την ισχύουσα νομοθεσία και με τους όρους της αγοράς όπου δραστηριοποιείται, γεγονός που τους επιτρέπει να καλύψουν τις βασικές τους ανάγκες και τις ανάγκες των οικογενειών τους.
 • Η HARRIS SECURITY εγγυάται το δικαίωμα των εργαζομένων της σε μια εργάσιμη ημέρα που σέβεται το δικαίωμά τους να ξεκουραστούν και που διευκολύνει τις πρακτικές ευελιξίας και εργασίας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των εργαζομένων να εξισορροπήσουν την επαγγελματική τους ζωή με άλλα συμφέροντα και ευθύνες.
 • Η HARRIS SECURITY, επίσης, εγγυάται το δικαίωμα των ανθρώπων στην ιδιωτική ζωή των προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Δημοσιονομική ευθύνη. Η HARRIS SECURITY, έχοντας επίγνωση του γεγονότος ότι η καταβολή φόρων έχει άμεσο αντίκτυπο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται, εκπληρώνει τις φορολογικές υποχρεώσεις της σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία που υπάρχει, καταβάλλοντας τους αντίστοιχους φόρους σύμφωνα με το κέρδος που παράγεται.

 

 1. Διατήρηση και προώθηση του περιβάλλοντος. Η HARRIS SECURITY ασκεί τη δραστηριότητά της με σταθερή δέσμευση να συμβάλει στη βιωσιμότητα από περιβαλλοντική άποψη, η οποία υλοποιείται μέσω της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος στην επιχείρηση, της προώθησης της περιβαλλοντικής ευθύνης, της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της πρόληψης της ρύπανσης, της αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων και της προσαρμογής και μετριασμού της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην Περιβαλλοντική Πολιτική της εταιρίας.

 

Προώθηση της κοινωνικής ευθύνης, με ενεργή συμμετοχή σε εθνικά φόρουμ αναφοράς και οργανισμούς που προωθούν τη συμπεριφορά και τη δέσμευση ευθυγραμμισμένη με το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής ΕΚΕ.